โครงการฝึกอบรมค่ายจริยธรรมต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2555

จัดโดยอบต.ตะโละไกรทอง

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2555

ณ เพ็ชรมี รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา

     

     

นายก อบต.ตะโละไกรทอง     

     

     

     

     

Leave a Reply