อีกเมนูที่คนชอบรสแซบๆ จากรสน้ำมะมาวแท้ๆ ก็ต้องปลากะพงนึ่งมะนาวสูตรเพ็ชรมีรีสอร์ท

Leave a Reply