บริษัท พี เอส เจ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ล่วงหน้า ที่เพ็ชรมี รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา บรรยากาศเป็นกันเอง ด้วยอาหารทะเลซีฟู๊ต                 

NAS  ครั้งที่ 3 Together We Can A TEAM 11-12 ธันวาคม 2554 ณ เพ็ชรมี รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา                 

งานเลี้ยงสังสรรค์ ตชด.ยะลาและครอบครัว ประจำปี 2554 ณ เพ็ชรมี รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา                       

อาจารย์สุพาพร  ลอยวัฒนกุลและนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎยะลา ได้จัดกิจกรร RC “โครงการใจหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี” เพื่อสร้างความสัมพันธ์กันในรายวิชาสัมมนาการจัดการ ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2554 ณ เพ็ชรมี รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา