งานเลี้ยงสังสรรค์ MBA ม.ราชภัฎยะลา รุ่น 1-3 ณ เพ็ชรมี รีสอร์ท                       

                    

เป็นงานแต่งงานริมทะเล จำนวนผู้เข้าร่วมยินดี 400 คน ณ ริมหาดเพ็ชรมี รีสอร์ท                                      

โครงการให้ความรู้และแนวทางการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชน ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2549 จัดโดย อบต.กะลุวอ และอบต.บานา                 

โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา จัดการอบรม“นพลักษณ์“ ในระหว่างวันที่3-6กุมภาพันธ์ 2549 ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพา โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์กลางกรุงเทพฯ