งานเลี้ยงสังสรรค์ ตชด.ยะลาและครอบครัว ประจำปี 2554 ณ เพ็ชรมี รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา