เป็นงานแต่งงานริมทะเล จำนวนผู้เข้าร่วมยินดี 400 คน ณ ริมหาดเพ็ชรมี รีสอร์ท