งานพบปะสังสรรค์ชมรมเวสป้าปัตตานี ณ เพ็ชรมี รีสอร์ท