เนื้อปูนิ่มทอดกรอบ น้ำมาผัดกับเครื่องพริกไทยดำ รสชาติ หวาน เค็ม เผ็ดร้อน ถูกใจคนใต้..จังฮู่