งานเลี้ยงสังสรรค์ ตชด.ยะลาและครอบครัว ประจำปี 2554 ณ เพ็ชรมี รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา                       

                                         

งานเลี้ยงสังสรรค์ MBA ม.ราชภัฎยะลา รุ่น 1-3 ณ เพ็ชรมี รีสอร์ท