อาหารเรียกน้ำย่อย ก่อนอาหารหลัก ประกอบด้วย หอยจ๊อไก่ เม็ดมะม่วง ทอดมันปลา เป็นต้น